De Nederlandse taal leren of verbeteren

 

Portfolio

 

Conversatieles.nl heeft voor de volgende organisaties en particulieren opdrachten uitgevoerd:

 

Organisaties:

Gemeente IJsselstein

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Universiteit Utrecht

I-knowledge

Toma Renovatiebedrijf

 

Particulieren onder andere werkzaam bij:

Heinz, Nike, TSMC Europe B.V., NIKHEF, Artsen zonder Grenzen, Wegener NV, Rabobank Nederland, de Werkschuit Zeist, UWV, diverse au pairs en overige particulieren.

 

Referentie

“Het is voor nieuwkomers niet makkelijk om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt, het eindniveau van de inburgeringscursussen is hiervoor niet toereikend. Vandaar dat we in het najaar 2010 een pilot zijn gestart: “Taal voor Werk”. Margriet heeft 3 cursisten, allen met een niet-Westerse achtergrond, gedurende 2 dagdelen, 10 weken lang onder haar hoede genomen. Niet alleen aandacht voor taalverwerving, maar ook aandacht voor de mores van de werkvloer, sollicitaties enz. Met goede resultaten: de cursisten beheersten hun taal beter en hebben meer zelfvertrouwen opgedaan. Voor ons reden om Margriet opnieuw te vragen om een cursus te leiden. Margriet, we hopen wederom van je diensten gebruik te kunnen maken!

Frank Leenarts,
Sociale Zaken IJsseltein “

De docent

Enkele cursisten over de docent:

“I recently completed three months of Dutch language training with Margriet. I am very pleased with the results. After recently relocating to the Netherlands it was important for me to quickly integrate. Margriet helped me reach my goals by guiding me through the beginner levels of Dutch to the intermediate level. She was very flexible with scheduling and with the course material. She can create a training curriculum that best meets your needs. She is also very friendly and easy to work with. I highly recommend Margriet.” Jami, June 23, 2010

 

“I loved spending time learning from Margriet. She is kind, easy going, smart and very helpful. She makes you feel comfortable so you don't even realize you are learning such a difficult language. I would study with her forever if I could!” Susan, 27 january 2010